Üyelik Sözleşmesi

DENEMEMERKEZİ.COM KULLANIMI

İş bu sözleşme GUSTO DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE ’ne ait denememerkezi.com adlı internet sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik ve satın alma sözleşmesidir. Denememerkezi.com üyeliği bu sözleşmenin kabulü ile başlar ve bu sözleşmenin kabulü hizmetin verilmesi için bir ön şarttır. Üyelik formunu doldurup sistem üzerinden üyelik kabulünü onaylayan herkes üyelik sözleşmesini okumuş ve onaylamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar:

Denememerkezi.com: T.C. Yasalarına uygun olarak İzmir’de kurulu bulunan Gusto Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketine ait olan denememerkezi.com üyelerine internet üzerinden yayınlar, sınavlar, kitaplar ve başkaca ürünle sunan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede “site olarak anılacaktır. Soru Sağlayıcı: Site ile ………anlaşma uyarınca yayınlarının dijital ortamda paylaşıldığı gerçek yada tüzel kişilerdir. Üye: İnternet aracılığı ile gerekli bilgileri vererek denememerkezi.com’a kaydolan internet kullanıcısı ise iş bu sözleşmede “üye olarak anılacaktır. Kullanıcı denememerkezi.com’u kullanmaya hak kazanmış kişileri ifade edecektir.

MADDELER

1. Bütün üyelik tiplerinde üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. Site bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

2. Denememerkezi.com adlı site Gusto Danışmanlık Gıda ve Lojistik Sanayi Ticaret Anonim Şirketine ait olup, bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek denememerkezi.com, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir.

3. Site her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda sitenin hiçbir sorumluluğu yoktur.

4. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üye üyelik bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan doğrudan üye sorumludur.

5. Üye, site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ve kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından siteye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, sitenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair hakkı saklıdır.

6. Sitede değişik üyelik statüleri vardır. Üyelik tipleri, şartları ve fiyatları konusunda bilgi sitenin içeriğinde bulunmakta ve üyelik ile ilgili tüm değişiklikler ödeme aşamasından önce veya ödeme aşamasından sonra meydana gelmiş ise bu durum üyelere bildirilmektedir. Demo(sınırlı)sürümü kullananlar belirli fiyatı ödeyerek değişen statülerde üye olabilirler. Ücretli üyeliklerde ödeme yapıldıktan sonra üyeye vaat edilen süre dolana kadar hizmetin içeriğinde ve ücretinde bir değişiklik yapılmaz. Sınırsız üyelik veya benzeri bir ad altında satılan her tip üyelik her ne şart altında olursa olsun sitenin hizmetine, faaliyetine devam ettiği süre veya en fazla üç yıl ile sınırlıdır. Sitenin bu sözleşmede yazılı faaliyetini veya hizmetini durdurmasından dolayı üyeler siteden herhangi bir ücret veya hak talebinde bulunamaz.

7. Satılan her üyelik için site tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir. Fatura bilgileri fatura kesilen üyelerin kontrolü için sistemde tutulur. Ücretli üyeliklerde üyenin kendi isteği ile üyelikten ayrılması, sitenin hizmet vermeyi durdurması, kapanması veya kanunlara veya sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebi ile üyeliğin sonlandırılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilemez. Üye hizmet bedeline ilişkin fatura üyenin talebi halinde e-fatura veya kargo olarak yollanır. Bu hususta oluşacak kargo ücreti üyeye aittir.

8. Üyenin onay vererek sitede paylaştığı kişisel bilgiler, sitenin ücret bedelinin ödenmesi amacı ile sitede kullanılan ödeme kanalları ile paylaşılabilecektir. Ayrıca üyenin ilgi alanına yönelik haber ve etkinlikler sunmak, sitedeki ve uygulamalardaki yeniliklerden ve etkinliklerden haberdar etmek, sitede sunulan ürünlerin, hizmetin, içeriğin geliştirilmesi, sunulması ve iyileştirilmesi için veya gerekli görülen hallerde üyeden herhangi bir izin almaksızın kullanılabilecektir.

9. Üyeler, kişisel bilgileri dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını, üye ayrıca ve açıkça yazılı bir bildirimde bulunmadığı sürece siteye sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. Site üyelerinin gönderdiği bu bilgileri yasalara uygun bir şekilde kullanabilir.

10. Üyeler sitenin tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerden doğacak zararlardan doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebi ile siteye verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Sitenin tüm yasal hakları ayrıca saklıdır.

11. Üyeler, site ’de herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; siteye ait olmayan herhangi bir ürünün , yayının ya da hizmetin satışına, transferine ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

12. Üyeler, hizmetin kullanımına ilişkin gerek tüzel, gerekse bireysel kullanımını engelleyecek, hizmeti ve hizmete erişimi veya iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Aksine bir davranış halinde üyelik sona erdirilir ve oluşan zarar kendisinden tazmin edilir.

13. Sitenin çeşitli sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve bu içeriğe ait hiçbir ürün, hizmet ve benzeri hiçbir yükümlülükten sitenin sorumluluğu yoktur.

14. Sitede kullanılan her türlü içeriğin tüm hakları saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması, dağıtılması ve izinsiz kullanımı yasaktır. Aksine bir davranışın tespiti halinde üye oluşan tüm zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

15. Site tarafından promosyon veya bir şekilde bedelsiz olarak verilmiş her türlü hizmet gerekli görüldüğünde denememerkezi.com tarafından sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Ücretsiz üyeliklerde denememerkezi.com gerekli gördüğünde her hangi bir bildirimde bulunmaksızın üyelik kaydını silme veya sınırlandırma işlemini yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hiçbir hak iddia edemez.

16. Site tarafından sağlanan hizmetin teknik aksaklıklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, internet, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek tüm aksaklıklardan dolayı denememerkezi.com sorumlu tutulamaz. denememerkezi.com üyelerin siteye erişiminde yaşanabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz.

17. Internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcıları siteye üye olurlar, üye olurken verilen tüm iletişim bilgilerinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. Site üyeyle olan tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile veya üye olurken bildirdiği ikametgâh adresi ile yapabilir. Site üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından, geçersizliğinden doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

18. Siteye üyelik işlemi gerçekleştirilirken talep edilen üyeye ait adı, soyadı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, ikamet adresi, kullanıcı şifresi kayıt altına alınmaktadır.

19. Site üyeliği kişiye özeldir. Sitenin izni ve onayı olmaksızın başkalarına satılamaz veya her ne şekilde olursa olsun devredilemez.

20. Ödeme işlemleri sırasında iletişim ve enerji hatlarında oluşacak kesinti ve arızalardan, ilgili bankaların altyapısındaki sorunlardan dolayı oluşabilecek aksaklık ve hatalardan dolayı site sorumlu tutulamaz.

21. Üyeliğin iptali durumunda üyeliğin tipine bakılmaksınız herkes hakkında aynı işlem yapılır. Üye hakkındaki tüm kayıtlar silinir. Ücretli üyelik, ilgili üyeye bu sözleşmenin kurallarını ihlal hakkı vermez. Sözleşmenin kurallarını ihlal etmesi durumunda, üyeliği sonlandırılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, yaptığı ödemenin iadesini isteyemez.

22. Siteye ücretli üyeliklerin verilecek hizmete ilişkin ödemesi; kredi kartı, havale/ EFT, çağrı merkezi veya aracı kuruluşlar tarafından yasaya uygun tüm ödeme kanalları aracılığı ile yapılabilir. Kredi kartı ile yapılan ödemeler sonunda üyelerin kredi kartı bilgileri, sistem tarafından kesinlikle kaydedilmez. Üyenin ihmalinden doğacak her türlü sorunlardan dolayı site sorumlu tutulamaz.

23. Sitede kişisel bilgiler hem online hem de offline durumundayken koruma altında bulunmaktadır. Ödeme işlemleri gerçekleştirilirken üye tarafından verilen bilgiler SSL güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Bu amaçla, ödeme işlemleri SSL sertifikası olan onaylı kuruluşlar tarafından sağlanan güvenlik alanı içinde gerçekleştirilir. Üye, site ile olan yazışmalarında kredi kartı bilgilerini paylaşmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan site sorumlu tutulamaz.

24. Site, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

25. Site üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Site üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden ve cezai diğer tüm hususlardan doğan tüm hukuki sorunlardan site sorumlu tutulamaz.

26. Üye soru sağlayıcıların hazırladığı içeriklerde mevcut olabilecek eksikliklerden yada hatalardan sitenin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

27. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

28. _Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

29. İş bu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklar halinde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir